‘We zijn trots op de inzet en vindingrijkheid van onze klanten en medewerkers’

Met Arjan Poulissen (links) en Niels van Peer (rechts), algemeen directeur en commercieel directeur van RAM-IT, praten we over het afgelopen half jaar, de corona-periode, en blikken we vooruit naar wat ICT uitbesteden in de zorg gaat betekenen. Conclusie: “We komen uit een hele heftige periode. Samen met onze klanten hebben we onvoorstelbare oplossingen gerealiseerd. Er is keihard gewerkt. Het doorzettingsvermogen en de vindingrijkheid waren fenomenaal. Tegelijkertijd blijven we vooruit kijken. De zorgmarkt zit middenin een transformatie naar ICT uitbesteden. De care heeft de eerste stappen al gezet, de cure is nu ook zover.”

Uitzonderlijk jaar

Niels: “De eerste weken van de intelligente lockdown waren ongekend. We draaiden volledig mee in de hectiek van vele zorgklanten, met name huisartsenposten (lees ook het blog ‘Binnen 24 uur moet alles draaien’). Een flink deel van onze mensen heeft toen zelf ervaren hoe heftig de impact van het coronavirus was voor zorgverleners en hun cliënten. In de VVT hebben we schrijnende toestanden meegemaakt. Maar de inzet van iedereen was uitzonderlijk. Bij de HAP’s hebben we echt het verschil kunnen maken. Ik ben daar zeer trots op. Het heeft de relatie met menig klant duurzaam verdiept.”

Arjan: “Tegelijkertijd moesten we vooruit blijven kijken, want de vraag naar onze diensten blijft hoog. We groeien onverminderd door, we hebben gedurende corona meer dan 40 mensen aangenomen. Die begonnen ook allemaal thuis. Met ons introductieprogramma hebben we hen gelukkig goed kunnen inwerken. Inmiddels hebben we voor iedereen de juiste mix gevonden tussen werken op locatie, thuis of op kantoor. Dat is ook nodig, want de zorgmarkt, care én cure, staat voor een nieuwe fase.”

ICT uitbesteden voor de Cure-markt staat aan de vooravond van een enorme groei

Niels: ”We zijn ervan overtuigd dat ICT uitbesteden in de zorg niet meer weg te denken is. In de care is deze tendens al 5 jaar gaande. 25-30% van de zorgorganisaties heeft de ICT (deels) uitbesteed. Over 3 jaar is dat naar verwachting 65%. En in de cure zien we nu de signalen van 5 jaar geleden in de care. De angst voor outsourcing en clouddiensten is eraf. De komende 10 jaar gaat deze markt extreem groeien. De acceptatie van ICT outsourcing is onmiskenbaar. Bestuurders zijn zich bewust van het belang en de impact van ICT op hun organisatie, zoals nu met thuiswerken.”

Arjan: “Dan helpt het enorm dat wij hun markt zo goed kennen. Denk aan de koppelingen van medische randapparatuur, de honderden zorgapplicaties en de uiteenlopende processen waar wij dagelijks mee te maken hebben. Je moet daar echt kennis van hebben. En het is niet alleen kennis, het is oprecht partnership en maatschappelijke betrokkenheid. Als medewerker van RAM-IT heb jij direct effect op het werk van mensen in de zorg. Je kent de Why-How-What van Simon SinekDit is onze WHYde zorg raakt ons allemaal. Wij willen de zorg voorzien van de beste ICT die zij nodig heeft om haar taken, haar KPI’s te verwezenlijken. Een betere zorg is onze intrinsieke motivatie.”

Standaardisering om de ICT-kosten te drukken

Niels: “Die motivatie is ook de reden dat wij erin slagen mee te groeien met de vraag van de markt. Klanten zoeken innovatieve oplossingen, maar ook standaardisering om de kosten te drukken. Wij bieden dat met onze technologie. eCumulus is een framework met standaard bouwblokken. Die zijn kwalitatief hoogwaardig, goed schaalbaar en herhaald toepasbaar. Dat scheelt enorm in de kosten, zeker als je het maatwerk tot een minimum beperkt, wat wij onze klanten altijd adviseren. Je maakt in je eigen tempo de stap van traditionele werkplek naar moderne werkplek in de cloud.

Daarnaast werken wij nauw samen met klanten en softwareontwikkelaars. Innovaties die zij aandragen, integreren wij in onze diensten. Andere zorgorganisaties profiteren hier dus ook van. eCumulus groeit organisch mee met hun  behoeften. En omdat vrijwel al onze technologie proven technology is, weet je dat je goed zit bij RAM-IT. We hebben de techniek voor elkaar, de processen en certificaten zijn op orde, de AVG is geregeld en security krijgt alle aandacht die nodig is. Onder andere GGZ Oost-Brabant heeft om deze reden onlangs voor ons gekozen.”

Leidende speler ICT uitbesteden voor de zorg

Arjan en Niels: “Zonder borstklopperij zien wij ons inmiddels als een van de leidende spelers in de markten van de GGZ, VVT, gehandicaptenzorg, jeugdgezondheidszorg en 1elijnszorg. Dat willen we ook zijn voor de Cure. Om dit waar te maken besteden we veel aandacht aan de opleiding van onze mensen, waarbij samenwerken en communicatie net zo belangrijk zijn als technologie. We willen ons DNA overdragen. Waarom doe je dit? Voor wie doe je dit? Neem bijvoorbeeld het BK2020-project. Daarin hebben we gezamenlijk met FSB en Sectra de doorlooptijd van borstkankeronderzoek kunnen verlagen door ons uitgebreid te verdiepen in het hele proces van mammografie en de intense klantbeleving van patiënten.

Wij kijken altijd naar de oplossing voor de klant. Hun processen en KPI’s zijn voor ons leidend. Hoe werken zij, wat willen zij bereiken? Zij zoeken geïntegreerde oplossingen en één aanspreekpunt, SPOC, voor de hele keten. Ketensamenwerking tussen zorgorganisaties is belangrijk, waarbij alle ketenpartners toegang hebben tot de relevante data.

Wij zien het als onze opdracht om met onze diensten en mensen hun doelstellingen te faciliteren. Daar zetten we op in. Wij leveren geen ICT, wij helpen klanten hun droom te verwezenlijken. Dat is een hoge ambitie. Dat gaat stapsgewijs. Er is nog veel werk te verrichten, maar we zijn ervan overtuigd dat wij met elkaar op de goede weg zijn.”

Werken voor de zorg

Geef een reactie