Security en DBA

Wat doen we als team?

Het DBA-team verzorgt de installatie, monitoring en het beheer van de Microsoft SQL Server database servers die bij RAM Infotechnology gehost zijn (on-prem of in Azure cloud). Het team houdt zich verder bezig met het oplossen van 3e-lijns incidenten en voert (complexe) changes en klantverzoeken uit. Tevens ondersteunen wij bij projecten waarbij specifieke database expertise gewenst is.

Het Security-team is verantwoordelijk voor de veiligheid van de informatie van RAM Infotechnology en haar klanten. Wij zorgen voor de kaders van het securityniveau van onze dienstverlening. Daarnaast leveren wij handvatten voor de operatie, verrichten wij security scans en analyseren wij security incidenten. Door inzicht te krijgen in de kwetsbaarheidsketen kunnen we ons beter wapenen tegen bedreigingen. Dit is een continu proces.

Compliance vertaalt eisen vanuit wet- en regelgeving en (ISO)normen naar processen en documentatie binnen de organisatie. Daarnaast beoordelen wij continu de status van de managementsystemen. Wij werken samen met alle afdelingen om te blijven voldoen aan de externe eisen en interne (bedrijfs-)doelstellingen.

Wat voor een team zijn we?

Binnen onze afdeling werken zeer ervaren en enthousiaste collega’s die hun werk zo goed mogelijk willen uitvoeren. Door onze verschillende vakgebieden zijn we een gemêleerd gezelschap. Wij zijn altijd bereid om een collega binnen of buiten de afdeling te helpen om de dienstverlening en de samenwerking intern te verbeteren.

Wat is er zo leuk aan Security en DBA?

De wereld om ons heen is continu in beweging. Voor ons is het belangrijk om ontwikkelingen extern en intern te monitoren en onze dienstverlening hier op aan te passen.

Maatschappelijke betrokkenheid (werken voor Zorgorganisaties)

Informatie is de afgelopen jaren een steeds belangrijker onderdeel geworden van ondernemen. En zeker in de zorg heb je met zeer privacygevoelige informatie te maken. De afdeling Security en DBA vindt het belangrijk om te zorgen dat gegevens altijd beschikbaar zijn, maar wel alleen voor degene die de gegevens ook daadwerkelijk mag inzien. Dat maakt dat werken bij onze afdeling een hoge verantwoordelijkheid met zich meebrengt.

Afdelingen, Security en DBA

Geef een antwoord